Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
 • Veľa inšpirácie pre váš výber.
Menu
Testado.sk » Recenzie » Ostatné recenzie

Recenzia Kooperativa poisťovne

recenzia Kooperativa

Kooperativa poisťovňa je prvá univerzálna poisťovacia spoločnosť, ktorá vznikla na slovenskom trhu. Jej počiatky siahajú do začiatku 90-rokov a dodnes poisťuje viac ako milión ľudí v našej krajine.

V rámci nasledujúcej recenzie sa preto pozrieme na produkty Kooperativy a zhodnotíme životné poistenie, poistenie bytu, majetku či poistenie auta a cestovné poistenie.

Hodnotenie Kooperativa poisťovne

9

Skvelá

Kooperativa poisťovňa v našom hodnotení skončila s príjemnými výsledkami. Môže za to jej silné zázemie podporené viedenskou matkou. Takisto je plusom poistenie široká škála životného postenania ako najsilnejšieho súboru produktov.

Životné poistenie
10
Poistenie majetku
8
Poistenie zodpovednosti
9
Poistenie auta
9
Cestovné poistenie
9
Zákaznicka podpora
9
Klady
 • Široká ponuka produktov
 • Silné portfólio životného poistenia
 • Stabilný a silné zahraničné zázemie
 • Možnosť uzatvoriť poistenie online
 • Poistenie zodpovednosti odborných profesií
 • Havarijné poistenie aj pre staršie vozidlá
Zápory
 • Bez slovenských mobilných aplikácií

Základné informácie o Kooperativa poisťovni

Kooperativa základné informácie 

Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group pôsobí na Slovensku od 30. októbra 1990. Tak ako sme už v úvode uviedli zaraďuje sa k prej súkromnej poisťovacej spoločnosti na slovenskom trhu.

Od roku 2001 do jej skupiny patrí aj Komunálna poisťovňa, a.s. V roku 2018 Vienna Insurance Group v rámci poisťovne Kooperativa dokončila tiež integráciu so životnou banko-poisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.

Od začiatku pôsobenia poisťovne Kooperativa na Slovensku je jej väčšinovým akcionárom Vienna Insurance Group, ktorá patrí k najväčším koncernom v rámci poistenia v Rakúsku. Jej korene pritom siahajú až do roku 1824. Okrem Slovenska a Rakúska skupina pôsobí i v ďalších štátoch strednej a juhovýchodnej Európy.

Životné poistenie 10/10

Kooperativa životné poistenie

Životné poistenie je najobsiahlejším produktov v rámci Kooperativa poisťovne. Nájdete v ňom až 11 produktov, ku ktorým patrí:

 • Variant Kapitál – životné poistenie na vytvorenie finančnej rezervy v prípade nepriaznivej životnej situácie. Po bezproblémovom priebehu poistenia vám Kooperativa vyplatí dohodnú poistnú sumu spolu s podielom zo zisku poistenia.
 • Profi kompletrizikové životné poistenie poisťovne Kooperativa. Poistenie navyše obsahuje kopec benefitov ako asistenčné služby eDoctor. K Profi komplet si môžete zvoliť aj atraktívne pripoistenia typu preplácanie rozšíreného krvného testu pri preventívnej prehliadke či preplácanie dentálnej hygieny.
 • Skoré uzdravenie – produkt zameraný na nadštandardné služby v zdravotníckych zariadeniach na liečenie a pokrytie nákladov na skoré uzdravenie.
 • Nádej – toto životné poistenie pokrýva finančné kompenzácie pri výpadku pravidelného príjmu, kvôli chorobe. Patrí sem napríklad finančná podpora aj v prípade onkodiagnózy, kedy vám poisťovňa vyplatí vopred známu sumu peňazí.
 • Detské poistenie Dukátik – ide o produkt detského poistenia, ktoré klasicky kombinuje poistenie so sporením.
 • Silencium – ide o poistenie pre prípad smrti. Financie z tohto produktu sú vyplácané pozostalým a nepodliehajú ani daniam, ani dedeniu.
 • Investičné životné poistenie Profi invest – ide o investičné životné poistenie, kedy sa financie zhodnocujú vo fondoch, no zároveň ste krytí v prípade úrazu alebo inej životnej udalosti. Poistiť sa tu môžu osoby do 80 rokov, no minimálne poistné je vo výške 2000 €.
 • Investičné životné poistenie Moja investícia – ide o podobný produkt ako pri Profi invest, rozdiel je však vo veku poistenca. Tu Kooperativa vyžaduje vstupný vek do 65 rokov a minimálne poistné 30 €.
 • Vodič plus – ide o vyššie krytie v prípade rôznych poistných udalostí spojených s vedením motorového vozidla. Do poistenia môžu vstúpiť osoby do 55 rokov, pričom mesačné poistné je len vo výške 3 €.
 • Úrazové poistenie – ide o klasický produkt slovenských poisťovní, ktorý komplexne zachytáva riziká úrazov deti aj dospelých. Navyše tu nájdete rôzne typy podproduktov ako krátkodobé i dlhodobé úrazové poistenie, ale aj skupinové či jednorazové úrazové poistenie.
 • Pripoistenia – predstavujú súbor pripoistení, ktoré si môžete dojednať v rámci každej poistky životného poistenia. Nájdete tu klasické pripoistenia ako smrť následkom úrazu, ale aj službu druhý medicínsky názor, ktorá je súčasťou každého pripoistenia.

Poistenie majetku 8/10

Poistenie majetku Kooperativa

Poistenie majetku poisťovňa Kooperativa rozdeľuje na tri podsekcie venujúce sa fyzickým aj právnickým osobám:

 • Poistenie majetku Bezstarostný domov.
 • Poistenie majetku – Poistenie podnikania Profesionál.
 • Poistenie majetku – Poistenie podnikania Podnikateľ.

Poistenie majetku Bezstarostný domov zahŕňa tri komplexné balíčky pre poistenie nehnuteľnosti, bytu, domu aj domácnosti. Tie si môžete poistiť spolu alebo separátne. No Kooperativa v tomto type poistenia poskytuje zľavu 10% pre verných klientov poisťovne.

Poistenie majetku podnikateľov je rozdelené do dvoch produktov. Poistenie podnikania Profesionál a Podnikateľ. Profesionál sa vzťahuje na poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov. Obsahuje ochranu pred živlami, vandalizmom či haváriou rozvodov.

Poistenie podnikania Podnikateľ zas profiluje krytia pre malých a stredných podnikateľov, predovšetkým však živnostníkov. To sa nakoniec odzrkadlí aj vo finálnej cene poistenia.

Poistenie zodpovednosti 9/10

V rámci tohto produktu môžete bez starosti vykonávať svoje povolanie. Poistenie zodpovednosti v poisťovni Kooperativa obsahuje tieto poistky:

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania
 • Poistenie profesijných zodpovednosti.
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max.

V prípade výkonu svojho povolania vám hrozia rôzne nástrahy, pred ktorými vás chráni poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie je vo väčšine povolaní dobrovoľné, no určité profesie ako napríklad výkon advokáta ho vyžadujú zákonom. Nimi sa zaoberá produkt poistenie profesijnej zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max je zas vhodné pre podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je aktivita schopná spôsobiť environmentálnu škodu. Aj toto poistenie vyplýva zo zákona.

Poistenie auta 9/10

Poistenie vozidla Kooperativa

Ďalším štandardným produktom Kooperativa poisťovne je poistenie vozidla. Tu však poisťovňa ponúka viacero možností ako len PZP a havarijné poistenie.

Poistenie auta v poisťovni Kooperativa tak zahŕňa:

 • Komplexné poistenie AutoMat – ide o komplexné poistenie auta, ktoré si vyskladáte spolu s PZP podľa vašich predstáv.
 • Povinné zmluvné poistenie – v Kooperative môžete uzatvoriť aj samostatné PZP. To poisťovňa ponúka v rámci dvoch balíkov – PARTNER a Jeden od druhého sa od seba líšia najmä výškou krytia.
 • Havarijné poistenie Auto komplet – predstavuje komplexné havarijné poistenie, na ktoré v čase písania našej recenzie poisťovňa ponúkala 15% zľavu. V rámci havarijnej poistky si môžete doplatiť ďalšie pripoistenia ako aj vybrať z dvoch balíkov BASIC a OPTIMUM.
 • Havarijné poistenie ojazdených áut MINI KASKO – MINI KASKO je podľa nášho názoru výborný produkt, ktorý neponúkajú všetky slovenské poisťovne. Vďaka nemu získate havarijné poistenie aj na vozidlá staršie ako 5 rokov. Poistka MINI KASKO sa však vzťahuje len na automobily do 11 rokov.
 • Poistenie finančnej straty GAP – ide o klasické GAP pripoistenie na 3, 4 alebo 5 rokov.
 • Vodič plus – rizikové poistenie pre vodičov, o ktorom sme písali už pri životnom poistení.

Cestovné poistenie 9/10

Cestovné poistenie Kooperativa

Cestovné poistenie poisťovne Kooperativa sa skladá zo štyroch hlavných produktov: cestovné poistenie Marco Polo, Cestovné poistenie Objavuj Slovensko, poistenie do hôrpoistenie pre cestovné kancelárie poistené pre prípad úpadku.

Marco Polo pritom predstavuje klasické krátkodobé alebo dlhodobé cestovné poistenie rozdelené do troch balíkov Prima, Optimum a Excelent. Navyše cenu tohto poistenia Kooperativa prirovnáva k cene za espresso kávu na Piazza San Marco v Benátkach.

Pri poistení Objav Slovensko si môžete vybrať tiež z troch rovnomenných balíkov ako pri poistení Marco Polo. No krytie sa týka cestovania po našej krajine a v rámci balíkov je zahrnutý aj výjazd Horskej záchrannej služby. No svoje turistické výjazdy si môžete poistiť aj samostatne v produktu poistenia do hôr.

Špeciálnu kategóriu v rámci cestovného poistenia je poistenie cestovných kancelárií proti insolventnosti.

Zákaznícka podpora 9/10

Zákaznícku podpora poisťovne Kooperativa je podporená NON-STOP asistenčnou službou pre nahlásenie škody i škodovej udalosti. Inak v nej funguje tiež infolinka vo vyhradených časoch počas pracovného týždňa, cez víkendy je táto linka nedostupná.

Okrem toho môžete poisťovňu kontaktovať formou online formulára. Páči sa nám, že tak môžete urobiť v akomkoľvek prípade, či už máte záujem o produkt alebo informácie o vašej poistnej udalosti.

Okrem toho môžete kontaktovať poisťovňu prostredníctvom on-line chatu alebo osobne v širokej sieti pobočiek po celom Slovensku. Poistenie v Kooperative dokážete uzavrieť aj online. Veľmi dobre sú tiež vyriešené tieto služby v rámci klientskej zóny ekooperativa.sk Trochu nám však prekáža, že poisťovňa nefunguje formou mobilnej aplikácie v slovenčine.

Skúsenosti zákazníkov

eKooperativa pobočka

Skúsenosti zákazníkov s Kooperativa poisťovňou sú miestami rozpačité. Poistenci si ju vyberajú najmä kvôli silnej tradícii a zahraničnému zázemiu. No pri našom mini prieskume spokojnosti sme narazili aj na nepekné príbehy, kedy poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenie v prípade poistiek na auto.

Napriek negatívnym ohlasom sa našlo aj pár pozitívnych, ktorých však s tými zlými bolo minimum. My však chceme pripomenúť, že sme informácie ťažili z reálnych skúseností a rozprávania poistencov bez toho, aby sme študovali ich poistné zmluvy. Preto je každý názor subjektívny a neustále platí, že pred podpisom zmluvy by ste si ju mali podrobne preštudovať.

Zdieľajte článok

Ohodnoťte recenziu

Celkové hodnotenie: 4.6 (62 hlasov)

Autor

Katarína Kmeťová
Katarína Kmeťová

Som mama dvoch malých detí, ktorá sa už viac ako 15 rokov pohybuje v oblasti PR, marketingu a obchodu. Počas rodičovskej dovolenky je písanie nástroj, vďaka ktorému mám kontakt so svetom. Okrem toho spravujem vlastný blog a zaujímam sa o zdravý životný štýl, motivačnú literatúru, módu a smart technológie.

Podobné články

Diskusia u článku

Pridať komentár
Uživatel
Nora M. (26. 12. 2022 15:12)

Dobry den, som velmi sklamana poistovnou. Mam poistenie na auto, byt, dom ako aj manzel priblizne 15 rokov. Vzhladom na fakt, ze mam auto viac ako 4 roky, poistovacka mi znizila poistku havarijnu na nizsiu sumu. Den pred sviatkami som si prebrala list, ze kooperativna odstupuje od zmluvy. Nemyslim si, ze je to seriozne jednanie bez udania dovodu u dlhodobeho klienta. Mohli mi aspon zavolat.. a poistovacka si 23.12 vypla mobil a ja som sa nikam nedovolala:)

Odpovědět
Uživatel
Peter Minarovič (7. 6. 2023 19:06)

Kooperativa poistovna,nikdy viac....Mám tam zákonnú poistku po leasingu novú ponuku mi poslali tak ,aby sa poistenie nedalo zrušiť ... Nedávajte si poistenie do tejto poisťovne nepodarenej

Odpovědět
Uživatel
(19. 6. 2023 13:06)

Ak cakate, ze vam tato poistovna nieco preplati tak sa nedockate budu vas natahovat viac ako dva mesiace a potom vam pride papier ze zamietnute.

Odpovědět
Uživatel
Denisao223 (11. 8. 2023 09:08)

Nikdy viac Kooperativa,sú to obyčajný užernici. Chcel som zmeniť PZP a musel som zaplatiť starú aj novú dokopy,lebo slečna z koop. spravila chybu. Plus ak majú nieco vyplatiť nad 100eur,majú stým obrovský problem

Odpovědět
Uživatel
Dušan P. (24. 10. 2023 13:10)

Samé negatívne komentáre, ale Kooperativa získava ocenenia... Zaujímavé!!! Moje skúsenosti sú takisto negatívne. Už sme zrušili poistenie RD, ešte máme poistenú domácnosť, ale aj to zrušíme 6 týždňov pred vyročim. Včera (4 týždne pred vyročim) mi poslali 5 emailov s avizom na zaplatenie poistného domácnosti, akoby som bol neplatič!!! Pritom drobnú poistnú udalosť s autom riešia už 2 mesiace. A to poistený ( vinnik) je mesto Košice. Samé výhovorky na chýbajúce dokumenty, že poistený ( mesto Košice ) niečo ešte nedoložil. Komunikujem aj so zastupcom mesta a ten tvrdí, že poslal všetko, čo žiadala poisťovňa. Vraj len s Kooperativou sú vždy problémy.

Odpovědět
Uživatel
R (9. 2. 2024 18:02)

NIKDY V ŽIVOTE!!!!! PO TOTÁLNEJ ŠKODE AUTA NÁM VYČÍSLILI HODNOTU AUTA ANI NIE ŠTVRTINA Z CENY AUTA !!!!!! KEĎ SA ČLOVEK SNAŽIL DOVOLAŤ DO KOOPERATIVY- NEMOŽNÉ!!!!! NIKTO VÁM TELEFÓN NEZDVIHNE!!! NIKDY VIAC S TOTOU POISŤOVNOU SPOLOČNÉ- HNUS !!!!! LEN AKO ODRBAŤ ĽUDÍ !!!!! HANBA !!!!!!

Odpovědět
Uživatel
Natália (14. 2. 2024 21:02)

Nikdy v živote. Najhoršia poistovna čo môže byť. Mesiac a pól čakám na vyjadrenie poistnej udalosti čo mám životnú poistku. Nikdy viac.

Odpovědět

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridať komentár