Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
 • Veľa inšpirácie pre váš výber.
Menu
>

Recenzia ČSOB poisťovne

najlepšie PZP poistenie na trhu

ČSOB Poisťovňa je súčasťou finančnej skupiny ČSOB, ktorá patrí k najväčším a najsilnejším subjektom v oblasti financií na Slovensku. Do jej portfólia patrí okrem poisťovne aj ČSOB Banka, ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management a ČSOB nadácia.

V rámci nasledujúcej recenzie sa pozrieme na ponuku poistenia od ČSOB Poisťovne. Zhodnotíme ich PZP poistenie, havarijne poistenie, cestovné poistenie, poistenie domácnosti s nehnuteľnosťou a poistenie úrazu a života.

Hodnotenie ČSOB Poisťovne

Základné informácie o ČSOB Poisťovni

Československá obchodná banka vznikla v roku 1964 a jej majoritným akcionárom bola Štátna banka Československá. V 90-tych rokoch 20.storočia sa stala súčasťou privatizácie a bola predaná belgickej banke KBC Bank. Do tejto skupiny patrí ČSOB dodnes. Vzniku ČSOB Poisťovne na Slovensku predchádzala kúpa ERGO poisťovne, na ktorej základoch bola ČSOB Poisťovňa postavená.

Recenzia csob pistovne

Povinné zmluvné poistenie

ČSOB Poisťovňa ponúka dva balíčky povinného poistenia na motorové vozidlo Štandard a Nadštandard.

 • Štandard obsahuje vyššie ako zákonné limity krytia a to 6 070 000 eur na zdravie a 2 milióny eur na škodu vecí a ušlý zisk. V cene tohto balíka sú i základné asistenčné služby ako technická asistencia do určitej výšky pri nehode a poruche či defekte.
 • Nadštandard ponúka limity krytia až 7 miliónov eur za škodu na zdraví a rovnakú čiastku i pri škode na veci a ušlý zisk. V cene tohto balíka sú i základné asistenčné služby.

Pri oboch balíkoch si môžete priplatiť za Asistenčné služby Premium s vyššími limitmi a rozšírenou ponukou o nadštandardné služby v prípade nehody alebo poruchy. Cena tohto balíka činí len 11 eur ročne.

Pri výpočte ceny PZP ČSOB poisťovňa berie do úvahy klasické parametre ako výkon a objem motora, vek majiteľa či okres registrácie. Výhodnejšie poistenie však ponúka klientom ich finančnej skupiny, či motoristom starším ako 30 rokov s výkonom motora do 80 kW. Zľavy tiež dostanete ak máte doma vozidlo s bezpečnostnou výbavou ako je napríklad parkovací asistent či parkovacie senzory. No a z nášho pohľadu pozitívne hodnotíme i mobilnú aplikáciu ČSOP Asistent, vďaka ktorej hlásite rýchlo a jednoducho každú poistnú udalosť.

K PZP samozrejme ČSOB Poisťovňa ponúka aj voliteľné havarijné pripoistenia skiel, stretu auta so zverou či živelnú udalosť alebo krádež vozidla.

Havarijné poistenie

Okrem klasického povinného zmluvného poistenia ČSOB Poisťovňa ponúka aj havarijné poistenie vozidla. To je určené pre osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 tony. Podobne ako pri PZP aj v tomto prípade si môžete vybrať z dvoch balíkov poistenia:

 • Plné havarijné poistenie – spadajú sem havárie, živelné udalosti, hlodavca, vandalizmus, odcudzenie vozidla a asistenčné služby.
 • Čiastočné havarijné poistenie – tento balík obsahuje len havárie, živelné udalosti, vandalizmus a asistenčné služby.

Okrem týchto dvoch základných balíkov ponúka poisťovňa aj nasledujúce pripoistenia: úrazové pripoistenie, pripoistenie finančnej strany, pripoistenie batožiny a zvierat, pripoistenie skiel a pripoistenie náhradného vozidla.

Asistenčné služby zahrnuté v oboch balíkoch pokrývajú väčšinu udalostí, ktoré sa vám na cestách môžu stať nielen u nás, ale aj v zahraničí. K havarijnému poisteniu si v rámci jednej zmluvy viete doobjednať GAP poistenie. To pokrýva rozdiel pri poklese ceny nového poisteného vozidla.

Podobne ako pri povinnom zmluvnom poistení aj v prípade havarijného poistenia ponúka ČSOB Poisťovňa cenové zvýhodnenia. Tie dostanete ak ste vodič s bezškodovým priebehom, no i v prípade, že patríte medzi klientov ČSOB finančnej skupiny.

Cestovné poistenie

Ako každá klasická poisťovňa i ČSOB Poisťovňa svojim klientom ponúka cestovné poistenie. V rámci neho si môžete vybrať z 3 druhov poistenia:

 • Krátkodobé – tento balík je vhodný na príležitostnú dovolenku či inú cestu do zahraničia. V rámci krátkodobého cestovného poistenia si môžete poistiť liečebné náklady do 300 000 eur vrátane bežných rekreačných športov ako aj pripoistiť trvalé následky a batožinu.
 • Dlhodobé – dlhodobé cestovné poistenie je ideálne pre tých, ktorí cestujú takmer celý rok prípadne sa dlhšie časové obdobie zdržujú v zahraničí. Toto poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a môžete si v ňom vybrať z troch balíkov služieb. Od základného Standard balíka so širokým krytím liečebných nákladov a úrazov až po vyšší balík Optimal. Ten napríklad ponúka i pripoistenie zmeškaného letu. Špecifickú kategóriu tvorí taktiež dlhodobé cestovné poistenie pre mladých.
 • Cestovné poistenie k platobnej karte – ponúka sa držiteľom účtu ČSOB Extra Pohoda. V rámci tohto produktu si môžete vybrať zo štyroch druhov poistenia. To sa navyše nemusí týkať len vás, ale aj ďalších členov vašej rodiny.

Aplikácia ČSOB Asistent

Ponuka cestovného poistenia v ČSOB Poisťovni je tak rozmanitá a každý jednotlivec si v nej nájde produkt šitý jemu na mieru. Vrátane jednotlivých balíkov nájdete aj širokú škálu asistenčných služieb. Od vašich individuálnych preferencií sa tak bude odvíjať aj cena cestovného poistenia. Preto najlepšie urobíte, ak na jeho výpočet využijete on-line kalkulačku na webe poisťovne. No predbežne rátajte s tým, že čím dlhšie a ďalej od Slovenska plánujete cestovať, tým vyššia poistka sa na výslednej sume zjaví.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti

Ďalší produkt, ktorý ČSOB Poisťovňa svojím klientom ponúka je poistenie domácnosti a nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti sa týka rodinných domov, bytov, garáži a rekreačných objektov. Tie musia byť spojené so zemou a poistné krytie sa týka všetkých stavebných súčastí i doteraz nedokončenej, rozostavanej stavby. Záujemcovia o toto poistenie si môžu pripoistiť i vedľajšie budovy, exteriérový bazén či okrasnú záhradu. Poistenie domácnosti zas kryje vnútorné zariadenie vášho domova vrátane nábytku a spotrebičov.

I v tomto prípade ČSOB Poisťovňa vytvorila pre klientov tri balíky poistnej ochrany:

 • Klasik – obsahuje poistenie pred živelnou udalosťou, krádežou, rozbitím skla, škody spôsobené únikom vody z vodovodného potrubia a asistenčné služby.
 • Štandard – obsahuje navyše od balíka Klasik aj poškodenie a skrat elektromotorov a vandalizmus.
 • Extra – v tomto prípade ide o komplexný balík, v ktorom sa nachádzajú všetky poistné krytia z balíka Klasik a Štandard. Navyše je tu poistenie i rozšírených asistenčných služieb, škody na vonkajšej fasáde, úhrady nákladov za uniknutú vodu, ale aj poistné plnenie bez spoluúčastí a iné.

K vybranému balíčku si takisto môžete zvoliť pripoistenie v podobe: poistenia zodpovednosti za škodu, poistenie nákladov na liečbu a pohreb zvieraťa, poistenie okrasnej záhrady alebo poistenie exteriérového bazéna.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti môžete zaplatiť on-line alebo na akejkoľvek pobočke ČSOB Poisťovne. Na výpočet vám prakticky poslúži kalkulačka na stránke poisťovne spolu s údajmi o rozlohe vašej domácnosti v metroch štvorcových. Na výslednú cenu však vplýva aj vek vašej nehnuteľnosti a miesto, kde je postavená.

Poistenie úrazu a života Spirit

Ďalším významným produktom ČSOB Poisťovne je poistenie úrazu a života Spirit. V rámci neho je krytý aj zásah Horskej záchrannej služby. Preto je vhodné aj pri vykonávaní rekreačných športov.

Online nahlásenie poistných udalostí

V rámci tohto poistenia nájdete dva balíky pre dospelých – optimálny a prémiový a jeden detský balík do 18 rokov.

 • Optimálny balík obsahuje krytie pri smrti následkom úrazu, trvalých následkoch spôsobených úrazom a horskú záchrannú službu do výšky 10 000 eur.
 • Prémiový balík má v sebe navyše zahrnutú aj hospitalizáciu, denné odškodnenie za úraz počas liečby a asistenčné služby.
 • Detský balík do 18 rokov – obsahuje všetky krytia z prémiového balíka okrem odškodnenia v prípade smrti.

ČSOB Poisťovňa toto poistenie zriaďuje krátkodobo i dlhodobo. Navyše bez otázok na zdravotný stav. Jediná nevýhoda pri ňom je, že poisťuje dospelých do veku 60 rokov.

Zákaznícka podpora

V rámci zákazníckej podpory funguje NON-STOP asistenčná služba v prípade povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Tá vám v rámci vami zvoleného produktu pomôže pri rôznych nepríjemných situáciách na cestách spôsobených nehodou alebo poruchou vozidla.

Veľmi zaujímavým pomocníkom je v prípade zákazníckej podpory aj mobilná aplikácia ČSOB Asistent. V rámci nej nájdete všetky potrebné informácie a kontakty o nahlásení poistnej udalosti. Veľmi príjemne sú tiež na webovej stránke spracované FAQ odpovede, ktoré jednoducho vysvetľujú všetky okolnosti poistenia.

Okrem toho môžete kontaktovať poisťovňu telefonicky, prostredníctvom on-line formulára alebo osobne v širokej sieti pobočiek po celom Slovensku.

Skúsenosti zákazníkov

Skúsenosti zákazníkov s ČSOB Poisťovňou sú relatívne dobré. Aj keď medzi niekoľkými pozitívnymi recenziami sa vždy nájdu aj negatívne. Tie sa týkajú najmä nekompetentnosti zamestnancov na regionálnych pobočkách či call centre.

Na druhej strane si klienti poisťovne chvália najmä dostupnosť, flexibilitu a webové spracovanie poisťovne spolu s mimoriadne vydarenými aplikáciami. Veľmi priaznivo tiež vnímajú rýchlosť vybavenie poistenia.

Poistné plnenie sa však mení od prípadu k prípadu. Niektorí poistníci sú s vyplácaním a likviditou spokojní, iní nie. Všetko však závisí na limitoch a podmienkach, ktoré si s poisťovňou dojednáte.

Záverečné hodnotenie ČSOB poisťovne

9

Perfektné

ČSOB Poisťovňa v našom hodnotení skončila s výbornými výsledkami. Môže za to jej silné zázemie podporené veľkou finančnou skupinou. Vďaka tomu dokáže poisťovňa poskytovať benefity pre členov ich ďalších subjektov a vytvárať príťažlivé produkty.

Povinné zmluvné poistenie
9
Havarijné poistenie
8.5
Cestovné poistenie
9
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
8.5
Poistenie úrazu a života Spirit
9
Zákaznicka podpora
10
Klady
 • Vysoké limity krytia už v základnej ponuke
 • Zázemie silnej finančnej skupiny
 • Zľavy od 5 do 55%
 • Vstupný bonus do výšky 55%
 • Smart mobilná aplikácia ČSOB Asistent
Zápory
 • Vzhľadom na uvedené bez výraznejších nedostatkov


Zdieľajte článok

Ohodnoťte recenziu

Celkové hodnotenie: 4.9 (59 hlasov)

Autor

Katarína Kmeťová
Katarína Kmeťová

Som mama dvoch malých detí, ktorá sa už viac ako 15 rokov pohybuje v oblasti PR, marketingu a obchodu. Počas rodičovskej dovolenky je písanie nástroj, vďaka ktorému mám kontakt so svetom. Okrem toho spravujem vlastný blog a zaujímam sa o zdravý životný štýl, motivačnú literatúru, módu a smart technológie.

Podobné články

Diskusia u článku

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridať komentár