Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
 • Veľa inšpirácie pre váš výber.
Menu
Testado.sk » Recenzie » Ostatné recenzie

Recenzia UNIQA poisťovne

recenzia uniqa

Poisťovňa Uniqa na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 30 rokov. Jej korene siahajú k poisťovni OTČINA, no po rôznych zmenách dnes tvorí pobočku českej Uniaqa pojišťovni.

Celkovo patrí UNIQA k piatim najsilnejším poisťovniam vnašom regióne. Na Slovensku eviduje viac ako 650 000 poistných zmlúv. Preto sa teraz podrobnejšie pozrieme na jej produkty v rámci životného i neživotného poistenia.

Hodnotenie Uniqa poisťovne

8.7

Veľmi dobre

Uniqa poisťovňa v našom teste skončila s dobrým skóre. Určite za jej hodnotením stojí i silné zázemie materskej spoločnosti ako aj konkurenčne výhodné produkty s rôznymi benefitmi.  Navyše sa nám páči aj široká ponuka pre podnikateľov či produkty dôchodkového poistenia.

Cestovanie
8
Auto
8
Život a Úraz
9
Investovanie
9
Dôchodok
9
Podnikatelia
9
Klady
 • Epodateľňa
 • Široké možnosti investovania
 • Produkty dôchodkového poistenia
 • Výrazné zľavy pri poistení online
 • Ďalšie benefity pri poistných produktoch
Zápory
 • Trošku chaotická stránka
 • Chýba mobilná aplikácia v slovenčine

Základné informácie o Uniqa poisťovni 

Základné informácie o Uniqa poisťovni

Uniqa poisťovňa je súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group. Tá pôsobí v 18 európskych krajinách pričom svoje podnikateľské aktivity sústreďuje najmä na rakúsky a stredoeurópsky trh.

Počiatky Uniqa poisťovne na slovenskom trhu siahajú už do roku 1990. Vtedy sa o priazeň poistencov uchádzala ako Poisťovňa OTČINA, a.s. Na terajší názov sa premenovala až v roku 2001. Pred dvomi rokmi sa UNIQA zlúčila so spoločnosťou AXA v Slovenskej republike a dnes aktuálne vystupuje ako pobočka českej Uniqa pojišťovne.

Uniqa na slovenskom trhu pôsobí samostatne. Do jej portfólia patria produkty pre fyzické aj právnické osoby v rámci životného i neživotného poistenia. Štatistiky Uniqa poisťovne za posledný kalendárny rok hovoria jasnou rečou, poisťovňa mala viac ako 650 000 poistných zmlúv s poistným takmer 134 miliónov €.

Cestovné poistenie 8/10

Cestovné poistenie poisťovňa UNIQA rozdeľuje do dvoch kategórií: cestovné poistenie UNIQAcestovné poistenie na Slovensku.

Produkt cestovného poistenia UNIQA pritom predstavuje klasické poistenie na krátkodobé alebo dlhodobé cesty do zahraničia. Komerčne tento typ poisťovňa nazýva Cestovanie & Sloboda. V rámci tohto balíka nájdete štandardné poistné krytia i preplatenie nákladov súvisiace s poistnými udalosťami zapríčinenými vírusom COVID 19. Nám sa páči, že v rámci balíkov nájdete zvýhodnené ceny za rodinné balíky ako aj možnosť poistiť dôchodcov nad 70 rokov či ženy do 26. týždňa tehotenstva.

Cestovné poistenie na Slovensku zas predstavuje štandardné poistenie na hory, no spolu s ním Uniqa poisťuje i úrazy. Ako aj ďalšie riziká, ku ktorým patrí napríklad krádež alebo strata batožiny.

Poistenie auta  8/10

Poistenie auta uniqa

Podobne ako iné slovenské poisťovne v prípade poistenia auta Uniqa ponúka štandardné PZP poisteniehavarijné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie pritom rozdeľuje do troch balíkov:

 • Auto & Pohoda – v tomto balíku poisťovňa ponúka nadštandardné krytie v prípade škod na zdraví i majetku až do 10 miliónov €.
 • Auto & Voľnosť – štandardné PZP so zákonnými limitami krytia s pripoistením pre vodiča.
 • Auto Go – poskytuje PZP v rámci dvoch balíkov, ktoré okrem základného krytia obsahujú aj rôzne pripoistenia.

Podobne ako PZP aj havarijné poistenie obsahuje rovnaké tri balíky:

 • Auto & Pohoda – Kasko poistenie s nulovou spoluúčasťou pri oprave v zmluvnom servise spolu s možnosťou výberu zo širokej škály pripoistení.
 • Auto & Voľnosť – klasická havarijná poistka zo základným krytím s možnosťou ďalšieho pripoistenia.
 • Auto Go – havarijné poistenie zahrnuté v troch balíkoch GO MINI, GO KLASIK a GO MAXI, pričom jednotlivé balíky sa nabaľujú veľkosťou poistného krytia.

Poistenie majetku 9/10

Poistenie majetku Uniqa

V rámci produktu poistenia majetku môžete v hlavnej ponuke poisťovne UNIQA nájsť tieto kategórie – Produkty poistenia majetku, Kyber balíkpoistenie zodpovednosti zamestnanca.

Štandardné poistenie majetku pritom UNIQA rozdeľuje do troch balíkov: Domov & bezpečie, Domov & ŠťastieDomov IN. Všetky obsahujú komplexnú ochranu nehnuteľnosti (bytu,domu) a domácnosti s rôznymi benefitmi. K ním patrí napríklad služba zámočníka, inštalatéra či iného opravára zadarmo. Takisto záujemcov poisťovňa láka na nonstop asistenčné služby či poistenie zodpovednosti až do výšky 2 milióny € alebo online zľavou až do 30 %.

Zaujímavým produktom v rámci poistenia majetku je však Kyber balík, ktorý nie je štandardnou súčasťou ponuky slovenských poisťovní. V rámci neho UNIQA ponúka ochranu pred kyber útokmi napríklad v prípade online platieb a transakcií ako aj pomoc pri odcudzení identity.

No a v rámci poistenia majetku nájdete aj poistenie zodpovednosti zamestnanca. V tomto prípade ide o individuálne poistenie v prípade, že chcete byť krytý pri výkone vášho povolania.

Život a úraz 9/10

Život a úraz predstavuje produkty životného poistenia a obsahuje širokú ponuku balíkov. Tie poisťovňa rozdeľuje na ŽIVOT a ÚRAZ.

V rámci ŽIVOTA v jej ponuke nájdete:

 • Produkty životného poistenia – obsahujú balíčky s rizikovým aj investičným životným poistenám ako UNIQÁT Invest, ActiveLife, ActiveLife MAX či jednorazové investičné životné poistenie TOP Comfort.
 • Asistenčná služba ku COVID – 19 – klasická asistencia doplnená o konzultácie s odborníkmi ako aj hotline so zdravotným personálom. V tomto prípade ide taktiež o neštandardný produkt oproti iným slovenským poisťovniam.
 • Životné poistenie pre deti UNIAQAČIK – detské kapitálové životné poistenie rozdelené do 4 základných balíkov a 3 zdravotno-úrazových balíkov pripoistení.
 • Pohrebné poistenie a HappyŽolík – ide o celoživotné kapitálové poistenie, ktoré môžete s UNIQOU uzavrieť až do veku 85 rokov.
 • Asistenčné služby Diagnose.me – prostredníctvom tejto služby môžete požiadať o druhý lekársky názor alebo skonzultovať váš stav s odborníkom na duševné zdravie.

Život a úraz ponúka i úrazové poistenie. V rámci neho môžete taktiež počítať s asistenčnými službami Diagnose.me. No a samotné úrazové poistenie obsahuje základné typy krytia ako aj široké možnosti pripoistenia či ďalšie benefity. K ním patrí napríklad U-Plus Servis zdarma. Ten obsahuje opatrovateľskú službu pri dojednaní trvalých následkov úrazu.

Investovanie  9/10

Investovanie v poisťovni Uniqa

Uniqa poisťovňa má veľmi dobre spracovanú i sekciu venujúcu sa investovaniu. Tú rozdeľuje do troch ťažiskových kategórií:

 1. Programy pravidelného investovania
 2. Investičné fondy
 3. Informácie pre investorov

Programy pravidelného investovania sa pritom delia na tri balíky: Tempo, Generation X a Progress +. Tempo pritom predstavuje produkt investovania s malým mesačným vkladom, ktorého minimálna výška je 25 €. Takisto si v tomto programe môžete vybrať mieru rizika, akú chcete investovaním podstúpiť. Na rozdiel od tohto produktu Generation X sa sústredí na pravidelné investovanie. Jeho cieľom je vytvoriť finančné zabezpečenie pre dôchodok. No a Progress + zas ponúka dve stratégie investovania na vytvorenie finančnej rezervy. V rámci tohto balíka dostávajú klienti starší ako 40 rokov zľavu.

V rámci sekcie Investovania poisťovňa vysvetľuje aj spôsob zhodnocovania finančných prostriedkov od klientov. Ten nájdete v prehľade fondov, ktoré delí na konzervatívne, dynamické a balancované. Nájdete tu tiež manuál o tom, ako investovať i vývoj fondov s komentárom a spravodajom trhu.

Dôchodok 9/10

Dôchodok si v Uniqe môžete poistiť v II. aj III. pilieri. V oboch prípadoch sa môžete na webovej stránke pozrieť aj na prehľad a výkonnosť fondov, do ktorých poisťovňa investuje.

Prvý pilier pritom predstavuje klasické starobné dôchodkové sporenie. V ňom si môžete v poisťovni vybrať z troch rôznorodých investičných stratégií. III. pilier zas predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie. Takže v tomto prípade sa na sporení zúčastňujeme sami vďaka dynamickému spôsobu investovania.

Uniqa vám dáva možnosť vybrať si z troch príspevkových fondov na zhodnocovanie investícií. Navyše podobne ako pri II. pilieri aj III. pilier je možne dediť.

Podnikatelia 9/10

Bohatú ponuku má Uniqa vytvorenú aj pre právnické osoby. V sekcií Podnikatelia totiž nájdete až 12 produktov rozdelených do troch kategórií:

 1. Malí a strední podnikatelia – v tomto prípade Uniqa ponúka komplexné poistenie pre malých a stredných podnikateľov v podobe náhrady za vzniknutej škody či pokrytie finančnej škody a podobne. Ďalej si malí a strední podnikatelia môžu poistiť profesnú zodpovednosť. Tento produkt je určený najmä pre lekárov, audítorov či daňových poradcov. No a podnikateľom Uniqa poistí aj majetok spoločnosti ako sú domy, byty a iné objekty.
 2. Veľké spoločnosti – okrem štandardných poistných krytí ako pri malých a stredných podnikateľoch ponúka Uniqa veľkým spoločnostiam poistenie priemyselných rizík aenvironmentálnych škôd.
 3. Ďalšie poistenia pre podnikateľov – táto kategória je najširšia v podnikateľskej sekcii. V rámci nej nájdete klasické PZP a havarijne poistenie pre firemné vozidlá. Taktiež súbor produktov pre cestovné kancelárie a školy. No nachádza sa tu aj poistenie právnej ochrany v prípade súdnych sporov ako aj poistenie pre zamestnancov.

Zákaznícka podpora 9/10

epodatelna uniqa

Zákaznícka podpora v UNIQA poisťovni pracuje v štandardnom režime ako pri iných slovenských poisťovniach. Takže tu nájdete klasickú infolinku fungujúcu počas pracovných dní a NONSTOP asistenčnú službu.

Poisťovňu však môžete kontaktovať aj prostredníctvom elektronických formulárov ako aj navštíviť osobne v 165 pobočkách po celom Slovensku. Nám sa však páči, že Uniqa funguje na mobilných aplikácii v prípade foto obhliadky a má aj epodateľňu k poistným udalostiam. No podľa nášho názoru by poisťovňa mala popracovať na ďalších aplikáciách v slovenčine.

Skúsenosti zákazníkov

Tak ako pri každej poisťovni aj v prípade Uniqa sme zaznamenali pozitívne i negatívne ohlasy. Tie horšie boli samozrejme spojené s havarijným poistením a PZP. V týchto prípadoch respondenti často používali synonymá ako časové prieťahy v konaní, ťažká komunikácia či nedostatočne vyplatená poistná suma. Na druhej strane sme pozitívne recenzie zaregistrovali v prípade investičných a dôchodkových produktov poisťovne.

Takže aj v tomto prípade by sme našu recenziu chceli ukončiť klasickým upozornením, že pred podpisom poistnej zmluvy si ju podrobne prečítajte. Najnižšia cena totiž ani zďaleka nepredstavuje najlepšiu poistku. A to bohužiaľ viacerí z vás zistili až v momente, keď sa stali účastníkmi poistných udalostí.

Zdieľajte článok

Ohodnoťte recenziu

Celkové hodnotenie: 4.9 (65 hlasov)

Autor

Katarína Kmeťová
Katarína Kmeťová

Som mama dvoch malých detí, ktorá sa už viac ako 15 rokov pohybuje v oblasti PR, marketingu a obchodu. Počas rodičovskej dovolenky je písanie nástroj, vďaka ktorému mám kontakt so svetom. Okrem toho spravujem vlastný blog a zaujímam sa o zdravý životný štýl, motivačnú literatúru, módu a smart technológie.

Podobné články

Diskusia u článku

Pridať komentár
Uživatel
Slavka (23. 11. 2022 00:11)

Nikto vám nedá toľko, čo vám vie poisťovňa Uniqa sľúbiť. Prax je však taká, že sú to len ďalší šmejdi na slovenskom trhu. Mali sme uzatvorené cestovné poistenie. Nedodržiavajú termíny stanovené v poistnej zmluve. Na urgencie nereagujú. Operátori na zákazníckom centre sú absolútne nesvojprávni. Poisťovňa vôbec nekomunikuje, pritom od nahlásenia poistnej udalosti prešlo niekoľko mesiacov. Ako klienti sme pre nich prestali byť zaujímaví vo chvíli, keď im prešli na účet peniaze nášho poistenia. Naše poistenie bolo úplne zbytočné, vyhodené peniaze, pretože poisťovňa nám absolútne v ničom nepomohla. Bohužiaľ sa pozornosti musíme domáhať medializáciou a zrejme sa nevyhneme súdu. "Poisťovňu" rozhodne neodporúčame.

Odpovědět
Uživatel
Dušan (3. 10. 2023 18:10)

Poisťovnu UNIQA absolutne neodporucam. Vybral som si riesenie vodovodnej skody na nehnutelnosti rozpoctom a 3 hodiny prace vodara vratane dopravy a vymenenych dielov ocenili na 30€. A to si este vyziadali pisomne stanovisko toho vodara ktore som im dodal. Ked som to reklamoval, ze ako k tej sume prisli, tak argumentovali ze "Ceny sú vypočítavané priemerné". Takze pozor v UNIQA pocitaju, ze praca vodara s dopravou a dielmi na SK stoji 10€.

Odpovědět
Uživatel
Monika (30. 4. 2024 11:04)

Táto poisťovňa UNIQA zabudla na to, čo je účelom poistenia a prečo a začo si klienti platia! Vôbec túto poisťovňu neodporúčam. Klient je pre nich zaujímavý len keď platí. Akonáhle príde k poistnej udalosti, klient pre nich prestáva existovať. Poistenie úveru pre prípad PN nevedia doriešiť ani za dva mesiace. Pritom zákonný termín je 30 dní. Chýba akákoľvek informovanosť klienta, ak ich človek nekontaktuje a neinformuje sa telefonicky, absolútne ho ignorujú.

Odpovědět
Uživatel
Lucia (10. 5. 2024 16:05)

Mám v tej poisťovní poistenú životnú poistku aj pn.vzhladom nato že som od februára pn a poistka mi ide vyše roka tak mi bolo poslané vyjadrenie že mi netrvá poistka 18 mesiacov že mi pn nemôžu vyplatiť a ani poslať potraviny na ktoré mám nárok tiež ( nikde v zmluve sa nepíše že mi musí trvať pnka nejakú dobu)- onedlho ma čaká operácia kŕčových žíl tak som zvedavá ake bude tentokrát vyjadrenie lebo zbytočne som tu PN nepoistila keď som tretí mesiac doma a pritom im platím 66 eur.mesacne( škoda peňazí)

Odpovědět
Uživatel
Monika (25. 6. 2024 18:06)

Ja nechápem, za čo má Uniqa také vysoké skóre. Je to jedna z najhorších poisťovní na Slovensku. Od marca riešia poistnú udalosť, ktorej plnenie uznali za odôvodnené, ale do dnešného dňa (26.6.2024) nie je uzavreté. Prešla som si sekírovaním z ich strany, žiadali rôzne potvrdenia, ktoré som im dodala akonáhle to bolo možné, na emaily neodpovedajú, asi to budem musieť riešiť inak ako večnými telefonátmi a vypisovaním emailov. Vôbec túto poisťovňu neodporúčam.

Odpovědět

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridať komentár