Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
 • Veľa inšpirácie pre váš výber.
Menu
>

Dividendy 2024. Čo je to dividenda a ako sú vyplácané?

9. 1. 2023 Aktualizované

Dividendové akcie a dividendy patria medzi obľúbený spôsob pasívneho príjmu. V aktuálnom článku si vysvetlíme najdôležitejšie informácie o dividendách. Poradíme vám, ako sa dividenda vypláca a zdaňuje, a či najvyššie dividendy automaticky znamenajú dobrú investíciu. Nechýba ani rebríček zaujímavých dividendových akcií.

Čo je dividenda

Dividenda predstavuje podiel na zisku, ktorý daná spoločnosť vytvorila. Dividenda je výnos vyplácaný akciovou spoločnosťou (emitentom) akcionárovi, ktorý tieto akcie vlastní v tzv. rozhodný deň pre výplatu dividendy. Je preto veľmi dôležité poznať termín rozhodného dňa. Ak predáte akcie pred týmto termínom alebo v tento deň, dividenda bude vyplatená novému držiteľovi cenných papierov.

Ak niektorá spoločnosť dividendu vytvorí alebo zvýši, pre investorov je to istý znak toho, že spoločnosť prosperuje. Pozitívne sa to môže prejaviť aj na raste hodnoty akcie. (Na trhu sa pohybujú investori, ktorí doslova prahnú po dividendových akciách.)

čo je dividenda

A platí to aj naopak! Akonáhle dôjde k zníženiu dividend, dá sa predpokladať, že korekciu pocíti cena samotnej akcie.

Všetko ale nie je iba čierne a biele. Je dôležité sledovať výročné správy danej spoločnosti, jej kroky a dianie vo svete.

Náš tip

Prvou spoločnosťou, ktorá začala akcionárom vyplácať dividendy, bola Zjednotená východoindická spoločnosť (Vereenigde Oostindische Compagnie). VOC vyplácala od roku 1602 ročné dividendy v hodnote okolo 18 percent hodnoty akcií za takmer 200 rokov svojej existencie (1602–1800).

Ako funguje dividenda?

Jednoducho povedané, ak si kúpite akciu spoločnosti, ktorá dividendu vypláca, budete za každú akciu dostávať peniaze (podiel na zisku spoločnosti).

Ako získať dividendu

Aby ste mohli dividendu pravidelne dostávať, musíte nejaké akcie vlastniť. Nie každá spoločnosť dividendu vypláca, vždy záleží na rozhodnutí valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie robí najdôležitejšie rozhodnutie; predstavuje najvyšší orgán obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby korporácie. Môže sa ale pokojne stať, že hoci bude spoločnosť v danom čase zisková, dividendu sa rozhodne nevyplácať. Aj s týmto musíte ako budúci akcionár počítať.

Ako získať dividendu? Na získanie dividend stačí urobiť niekoľko nasledujúcich krokov:

 1. Založiť si účet u nejakého brokera. Pokiaľ sa vám nechce zložito vyberať, odporúčame víťaza testu XTB brokera. https://www.testado.sk/recenzia-xtb/
 2. Po založení a registrácii si musíte na brokerský účet poslať peniaze. Nemusia to byť horibilné sumy, niektoré akcie stoja aj „pár eur“.
 3. Teraz je potrebné preskúmať akciový trh, vybrať a kúpiť správne akcie. Ako kúpiť akcie vám poradíme krok za krokom v špeciálnom článku ktorý chystáme (bude vhodný aj pre začiatočníkov).

Pred kúpou akcií by ste sa mali oboznámiť s niektorými dôležitými pojmami. Práve o nich si viac povieme v nasledujúcej kapitole.

Dôležité dni pre dividendových investorov

Pri investovaní do dividendových akcií treba poznať niekoľko dôležitých pojmov [zdroj: dividend.com]. Termíny ex-dividend date, record date, payment day a announcement date vám povedia, kedy je (ne)vhodná doba predať akcie, za akých podmienok vám budú dividendy vyplatené a kedy sa tak stane.ako získať dividendu

Ex-dividend date

Ex-dividend date, známy tiež ako dátum reinvestície, patrí medzi najdôležitejší dátum dividendových investorov. Tento termín nám hovorí, ktorý deň je možné predať akcie bez straty nároku na vyplatenie dividendy, prípadne prvý deň, kedy kupujúci akcionár nemá nárok na najbližšiu dividendu.

Pred kúpou akcie (z dôvodu dividendy) teda musíte cenné papiere kúpiť ešte pred ex-dividend date. Aj keď nakúpite v deň ex-dividend date, nebudete mať na vyplatenie dividendy nárok.

Pre zaujímavosť doplníme, že cena týchto akcií má tendenciu v tento deň (ex-dividend date) klesať o výšku vyplatenej dividendy.

Record date (Rozhodný deň)

Record date alebo rozhodný dátum určuje deň, kedy akcionár musí vlastniť danú akciu. Ak v tento deň investor nebude po skončení obchodovania vlastniť cenný papier danej spoločnosti, automaticky mu zaniká nárok na vyplatenie dividendy.

Payment day

Payment day značí deň výplaty. Práve v tento deň spoločnosť začne vyplácanie dividend. Dividenda vám bude pripísaná na účet, niekedy aj vo forme zloženky. Deň výplaty zvyčajne býva približne jeden mesiac od ex-dividend date. Neplatí to ale vždy, pretože každá spoločnosť si určuje deň vyplácania dividend sama.

Announcement date, declaration date

V tento deň vedenie spoločnosti oznámi dividendu. Investori sa dozvedia prvé informácie a cenu. Announcement date investori zväčša nesledujú.

Náš tip

Ako dlho musím držať akcie, aby som získal dividendy? V princípe stačí kúpiť akcie najneskôr v rozhodný deň (record date) a akcie potom držať po skončení obchodovania a druhý deň v ex-dividend date ich vlastne opäť môžete predať, a napriek tomu máte nárok na vyplatenie dividendy.

Ovplyvňujú výplaty dividend cenu akcií?

V ex-dividend date sa s akciami spoločnosti obchoduje bez nároku na vyplatenie dividendy. Cena takýchto akcií tým pádom klesne o výšku dividendy. Korekcia ceny nemusí byť v rovnakej výške ako hodnota dividendy. Vždy záleží na aktuálnej situácii akciového trhu.

Dividenda a ceny akcií

Neskúsení investori často špekulujú nad týmto poklesom ceny, ktorý berú ako zaujímavú investičnú príležitosť. Otvorenie krátkej pozície však nie je možné, pretože v prípade nákupu takýchto akcií (v deň ex-dividend date) budú dividendy automaticky strhnuté z obchodného účtu. Zisk a strata by teda absolútne minula výšku dividend.

Na záver dodáme, že sa nevypláca vsádzať na držbu akcie cez rozhodný deň. To by bola čistá špekulácia.

 

 

Ako sa vypláca dividenda

Každého investora pochopiteľne zaujíma, ako vybrať dividendu. Vyplácanie dividend si každá spoločnosť určuje sama. Časový interval sa líši: výplata dividend môže byť ročná, štvrťročná alebo mesačná. Aby ste mali na dividendy nárok, stačí vám akcie danej spoločnosti vlastniť v rozhodný deň.

Dividendy sa najčastejšie vyplácajú pripísaním čiastky na váš brokerský alebo bankový účet, v niektorých prípadoch aj vo forme zloženky. Niekedy môžete ako dividendu získať ďalšie akcie spoločnosti.

Teraz si uvedieme jednoduchú kalkulačku dividendy. Napríklad, ak bola valným zhromaždením schválená dividenda vo výške 2 USD na akciu, a vy vlastníte 100 týchto akcií, bude vám vyplatená hrubá dividenda vo výške 200 USD.

Môžete sa tiež stretnúť s tromi typmi dividend

 1. Najbežnejšími sú pravidelné dividendy, ktoré sú akcionárom vyplácané v pravidelných časových intervaloch.
 2. V prípade nečakaných ziskov sa môže spoločnosť rozhodnúť pre vyplatenie mimoriadnych dividend. K nim sa môže vedenie spoločnosti uchýliť aj v prípadoch, keď nemá pre svoje financie iné využitie.
 3. Variabilná dividenda potom zahŕňa pevnú štvrťročnú sumu dividendy s variabilnou zložkou. Táto zložka je založená na vopred stanovenom percente peňažného toku z predchádzajúceho štvrťroka. Do konečnej výšky sa premietne odčítanie pevnej sumy.

Majte na pamäti, že nie všetky spoločnosti dividendy vyplácajú. Napríklad rýchlo rastúce spoločnosti dividendy vyplácať nebudú, pretože potrebujú získané financie reinvestovať do nového biznisu. Dividendy spravidla vyplácajú zavedené spoločnosti, avšak ani to neplatí vždy. Dividendu nevypláca napríklad Amazon, Alphabet (Google), META (Facebook), Tesla ani Netflix.

Forma vyplácania dividend

 • Peňažné dividendy – toto je najrozšírenejšia forma dividend, ktorá sa vypláca peniazmi.
 • Akciové dividendy – namiesto peňazí obdržíte dividendu vo forme akcie spoločnosti.
 • Majetkové dividendy – naturálna forma vyplácania dividend; môže byť vo forme drahých kovov, nehnuteľnosti, ale aj kávy a pod. Majetok musí mať zodpovedajúcu hodnotu ceny dividend.

Prečo spoločnosti vyplácajú dividendy?

Akciové spoločnosti môžu so ziskom nakladať niekoľkými spôsobmi a najčastejšie sa jedná o: reinvestíciu do rastu, splácanie dlhu alebo vyplatenie akcionárov (vo forme vyplácania dividend alebo vykupovaním vlastných akcií). Konečné rozhodnutie vždy závisí od rozhodnutia valného zhromaždenia, čiastočne predikovať však môžeme z aktuálnej fázy spoločnosti a jej histórie.

Prečo spoločnosti vyplácajú dividendy

Ak je spoločnosť vo fáze rastu, zvyčajne dividendy nevypláca. Nazhromaždené prostriedky radšej investuje do rozvoja. Veľké etablované spoločnosti však mnohokrát „nemajú kam rásť“, preto prídu na rad dividendy a prípadne vykupovanie vlastných akcií (tým vlastne tiež zvyšujú dividendu na jednu akciu).

Ak sa akciová spoločnosť rozhodne vyplácať dividendy, stáva sa pre investora atraktívnejšou.

Dividenda teda má za hlavný cieľ: prilákať investorov a podeliť sa o zisk.

Prečo spoločnosti nevyplácajú dividendy?

Ako sme už načrtli vyššie, niektoré spoločnosti radšej financie reinvestujú, aby sa mohli viac rozrastať. Vďaka takémuto prístupu môže spoločnosť v budúcnosti generovať ešte vyšší zisk, a tým zvýšiť hodnotu pre akcionárov viac ako vyplácaním dividend.

Cieľom tiež môže byť zníženie dlhu. Častým javom býva, že spoločnosť ani negeneruje zisk, ktorý by mohol byť akcionárom vyplácaný.

Náš tip

Nezabúdajte, že žiadna spoločnosť nie je povinná vyplácať dividendy. Pokojne sa môžete stať, že hoci to v pláne pôvodne mala, k vyplácaniu nakoniec vôbec nedôjde.

Ako zistiť, či spoločnosť vypláca dividendy?

Túto informáciu sa dozviete klasickým hľadaním na internete (zadajte napr. Apple stock), vo výročnej správe spoločnosti, prípadne prostredníctvom webových stránok Komisie pre bezpečnosť a burzu (SEC) a nástroje EDGAR.

Dividenda - výnos Apple

 

Ako sa počíta dividenda

Dividendové akcie už vlastníte, preto je najlepší čas si vysvetliť, ako si spočítať tzv. dividendový výnos. Tento termín je finančný ukazovateľ, ktorý hovorí, koľko percent nám investícia do danej akcie za rok zarobí. Ako sa počíta dividenda - informácie

Vždy majte na pamäti, že takýto vzorec počíta s predpokladom stabilného rastu akciového kurzu. Dividendový výnos môže byť tiež skreslený mimoriadnymi dividendami. A do tretice sledujte všetky oznámenia akciovej spoločnosti, na ktorú ste sa zamerali. Môže sa totiž stať, že atraktívne vyzerajúci dividendový výnos sa o pár mesiacov môže znížiť o polovicu (oznámením spoločnosti).

Pracovať môžeme s údajmi z už vyplatených dividend (historický dividendový výnos) alebo s údajmi o očakávanom dividendovom výnose (budúci dividendový výnos).

Mohlo by sa zdať, že akcie s najvyšším dividendovým výnosom sú automaticky lepšie ako akcie s nižším dividendovým výnosom. Môže to byť síce dobrý ukazovateľ, ale nie vždy platný (v súvislosti v výnosom).

Vzorec pre výpočet dividendového výnosu je: ročná dividenda na akciu vydelená cenou akcie spoločnosti. Pri výpočte sa používajú najnovšie celoročné správy spoločnosti. Ak od poslednej správy uplynulo veľa vody, je možné sčítať všetky dividendy za posledné štyri štvrťroky.

Ako dividendy zdaňovať

Každý príjem musí byť správne zdanený, to isté platí aj pre výnosy z dividend. Ako sa dividenda zdaňuje?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že podiely na zisku, resp. dividendy sú upravené zákonom o dani z príjmov a Obchodným zákonníkom, ktorý definuje práva a povinnosti spoločníkov a akcionárov vo vzťahu k podielom na zisku. Aj po niekoľkých úpravách zákonov platí, že príjmy z podielov na zisku sú predmetom dane z príjmov.

Dve sadzby dane

Dividendy je možno zdaňovať dvoma spôsobmi:

 • Zrážkovou daňou – tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov daňovník už neuvádza. Tento príjem sa považuje za daňovo vysporiadaný.
 • Daň si prizná sám prijímateľ dividendy. A to prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Pri dividendách sa líši aj výška zdanenia.

 • Ak ide o dividendy zo Slovenska, sadzba je 7 %.

Ak ide o podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 a plynú fyzickej osobe zo zdrojov v zahraničí:

 • Dividendy inkasované zo zahraničia (zo zmluvných štátov), z ktorých ste na Slovensku nezaplatili daň zrážkou, sa zdaňujú sadzbou 7%.
 • Na dividendy z ostatných (nezmluvných) štátov sa vzťahuje sadzbou 35%.

Zoznam zmluvných štátov nájdete na stránke Ministerstva financií SR.

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Dividendy od zahraničných spoločností sa zväčša zdaňujú zrážkou, ktorá sa líši podľa sídla firiem, ktoré dividendy platia. Napríklad, v USA je to 15% (ale iba v prípade, že sa brokerovi identifikujete ako non-US rezident a vyplníte formulár W-8BEN), v Európe je to až do výšky 35%.

Pozor

U niektorých zahraničných brokerov je zrážková daň pri slovenských akciách 35% a, bohužiaľ, sa to týka aj nami odporúčaného XTB.

A keďže s týmito krajinami má Slovenská republika zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ste v zahraničí zaplatili zrážku 15%, Slovenskú sadzbu 7% by už platiť nemusíte.

Ministerstvo financií SR poskytuje aj zoznam platných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zoznam-platnych-ucinnych-zmluv-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/

Náš tip

Zaplatenú daň z dividend musíte finančnému úradu preukázať. Potrebné písomnosti by ste mali získať od kvalitného brokera alebo iného seriózneho sprostredkovateľa, u ktorého obchodujete. Výber a porovnanie tých najlepších brokerov na Slovensku nájdete v našom súhrne Porovnanie brokerov na obchodovanie s akciami. https://www.testado.sk/porovnanie-brokerov/

Zdanenie rieši zákon o daniach z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Zoznam najlepších dividend 2022

Nižšie prinášame rebríček najzaujímavejších dividendových akcií podľa brokera XTB, prípadne sa pozrite na aktuálny e-book zadarmo https://sk.xtb.com/top-dividendove-tituly. Nižšie nájdete výpis ďalších obľúbených slovenských, českých a zahraničných dividendových akcií.

Dividendové akcie so zaujímavým potenciálom

Posledná dividenda (USD) Dividendový výnos Ex-dividend Date
Chevron Corporation (CVX) 1.42 3.08 % 17.11.2022
ExxonMobil (XOM) 0,88 3.4 % 14.11.2022
Citigroup Inc. (C) 0,51 4.6 % 04.11.2022
Wells Fargo & Company (WFC) 0.30 2.64 % 03.11.2022
Verizon Communications Inc. (VZ) 0.652 7.08 % 06.10.2022
AT&T Inc. (T) 0.2775 7.24 % 06.10.2022
3M (MMM) 1.49 4.69 % 17.11.2022
Broadcom Inc. (AVGO) 4,10 3.3 % 01.09.2022

Obľúbené slovenské dividendové akcie

 • Biotika, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Slovenské energetické strojárne, a.s.
 • Slovnaft, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Tatry mountain resorts, a.s.
 • Best Hotel Properties, a.s.

Obľúbené zahraničné dividendové akcie

 • Walmart
 • Johnson & Johnson
 • Coca Cola
 • McDonald’s
 • JPMorgan Chase & Co
 • Royal Dutch Shell
 • Unilever
 • BMW

Zdieľajte článok

Ohodnoťte článok

Celkové hodnotenie: 5.0 (20 hlasov)

Autor

Eva Dedinská
Eva Dedinská

Svet okolo nás sa vyvíja. Dnes už neplatí to, čo včera. Fascinuje ma sledovať zmeny, snažím sa ich pochopiť a vyťažiť z nich to najlepšie. Aj preto píšem na túto stránku, porovnávam a analyzujem. Venujem sa tiež písaniu románov pre ženy. Navyše som hrdá Oravčanka, milujem hory, preto mojou najväčšou záľubou okrem písania je chalupárčenie.

Podobné články