Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
 • Veľa inšpirácie pre váš výber.
Menu
>

Recenzia Allianz poisťovne

recenzia allianz

Allianz Poisťovňa je stálicou na našom poisťovacom trhu. Však sama seba označuje za slovenskú poisťovňu, pretože jej pôvod siaha až do začiatku 20. storočia.

V rámci nasledujúcej recenzie sa však pozrieme na ponuku produktov Allianz Poisťovne. Zhodnotíme ich poistenie vozidiel, poistenie majetku, života ako aj ďalšie produkty vrátane poistiek pre podnikateľov.

Hodnotenie Allianz Poisťovne

9.3

Skvelá

Allianz Poisťovňa v našom hodnotení skončila s dobrými výsledkami. Môže za to jej silné zázemie podporené tradíciou a široké portfólio investičného životného poistenia. Vďaka tomu dokáže poisťovňa poskytovať kvalitné služby, čo poistenci uprednostňujú pred rizikom vstupu do modernej poisťovne.

Vozidlá
8.5
Majetok
9
Život
10
Ďalšie produkty
9
Produkty pre podnikateľov
9.5
Zákaznicka podpora
10
Klady
 • Široká ponuka produktov
 • Tradícia založená na kvalite
 • Možnosť uzatvoriť poistenie online
 • Poistenie elektromobilov
 • Prepracovaná ponuka životného poistenia
Zápory
 • Mobilné aplikácie nie sú v slovenčine

Základné informácie o Allianz Poisťovni

allianz je najsťaršia slovenská poisťovňa

Korene Allianz poisťovne siahajú až do roku 1919, pretože jej tradície siahajú do Slovenskej poisťovne. Počas turbulentných politických zmien počas 20.storočia pôsobila pod zmenenými názvami najskôr ako Československá štátna poisťovňa a neskôr ako Slovenská štátna poisťovňa. Až nakoniec roku 2002 vyhrala spoločnosť Allianz AG výberové konanie na väčšinový podiel v Slovenskej štátnej poisťovni, takže od 1.januára 2003 začali písať spoločnú históriu. Allianz – slovenská poisťovňa je dodnes najväčšou slovenskou poisťovňou pôsobiaca v oblasti neživotného aj životného poistenia.

Poistenie vozidla  8,5/10

V rámci produktov vozidlo poníka Poisťovňa Allianz štyri balíky pod súborným názvom Moje Auto. Všetky balíky pritom zahrňujú povinné zmluvné poistenie (PZP):

 • Comfort – balík so základným krytím.
 • Plus – balík s rozšíreným krytím.
 • Extra – balík s komplexným krytím.
 • Max – balík s najširším krytím.

Balík Comfort pritom obsahuje klasické PZP so základnými asistenčnými službami a úrazovým poistením. Balík Plus prináša PZP so širšími možnosťami krytia ako je poistenie pred živlami, požiarom či zrážka s lesnou zverou.

Ak máte v Allianz poisťovni záujem okrem PZP aj o havarijne poistenie, tak potom rozhodne choďte do balíka Extra alebo Max. Navyše Allianz poisťovňa ponúka poistenie všetkých typov vozidiel vrátane elektromobilov online. Do vstupného dotazníka vypĺňate podrobné údaje nielen o vozidle, ale aj vašej osobe. Na základe neho vám kalkulačka vygeneruje ponuku, ktorej cena je o 10-20% vyššia ako v konkurenčných poisťovniach. Pri starších vozidlách vám poisťovňa možnosť havarijného poistenia neponúkne.

Poistenie majetku 9/10

Poistenie majetku Môj Domov

Podobne ako pri poistení vozidla aj v prípade poistenia majetku sa nachádzajú tri základné balíky služieb súborne označené ako Môj Domov:

 • Balík Comfort
 • Balík Extra
 • Balík Max.

Okrem toho sa v tejto kategórií nachádza samostatná položka poisťujúca zodpovednosť zamestnanca za škodu. Tu si môžete poistiť škody na zverenom motorovom vozidle, škody spôsobené chybne vykonanou prácou a škody na dopravovaných veciach. Všetky tieto pripoistenia si môžete rozšíriť na územie celého sveta.

No ale späť k poisteniu Môj Domov. Tak ako pri vozidlách jednotlivé balíky na seba naväzujú čoraz viac poistných krytí ako aj asistenčné služby.  Pokiaľ v základnom Comforte nájdete živly, zodpovednosť za škodu či vodovodné živly v najširšom balíku poistenie domácnosti Max je zahrnutý i vandalizmus, krádež a lúpež či skrat a prepätie. Všetky balíky si môžete zabezpečiť online z pohodlia domova.

Poistenie Život 10/10

poistenie Môj Život Allianz

V tomto prípade ide o najrozšírenejší balík Aliianz poisťovne, nakoľko sa sama prezentuje ako poskytovateľ životného poistenia. V rámci neho tak nájdete nasledujúce produkty:

 • Šťastný život
 • Môj Život
 • Môj Život Plus
 • Amundi Life
 • Senior
 • Moja Stratégia
 • Cesta Životom
 • Nutrifit MyLifestyle
 • Moja Farbička
 • Moja Farbička Plus
 • Amundi Strategy Portfolio.

Šťastný život je pritom produkt pre deti a dospelých, ktorý ponúka rizikové životné poistenie. Môžete si ho vytvoriť sami výberom zo širokej škály poistení od poistenia smrti v dôsledku úrazu až poistenie chirurgického zákroku či poistenie kritických chorôb alebo poistenie invalidity.

Môj Život zas predstavuje investičné životné poistenie, ktoré kombinuje najmä investičné životné poistenie pre prípad smrti s investovaním do fondov. Podobne funguje Môj Život Plus, kde nájdete rozšírenejšiu ponuku služieb.

Program Amundi Life zas funguje v spolupráci s UniCredit Bank, a.s. Tá predáva  mesačne platené investičné životné poistenie. Program Senior naopak ponúka kapitálové životné poistenie pre klientov so vstupným vekom od 55 do 70 rokov. Jeho cieľom je napríklad poskytnúť finančnú pomoc pre pozostalých v prípade úmrtia poisteného.

Ak chcete investovať vaše financie na základe vlastného rozhodnutia, tak potom je pre vás ideálny produkt Moja Stratégia. Tu investujete podľa vašich preferencií do fondov, ktoré sú skombinované s poistením. Investičné životné poistenie ponúka aj Cesta Životom, ktorá je špecifická vysokou variabilitou programu a dynamizáciou poistenia.

NutriFit MyLifestyle je program poskytujúci pohľad na zdravie vďaka testu DNA. No a produkty Moja Farbička a Moja Farbička Plus sú určené ako investičné životné poistenie pre deti.

Ďalšie produkty 9/10

cestovné poistenie allianz

Cestovné poistenie či poistenie na hory ale aj poistenie ochrany práv či dôchodok z II. piliera nájdete v ďalších produktoch poisťovne Allianz. Ich kompletná ponuka ďalších produktov tak osahuje:

 • Poistenie ochrany práv – rada po telefóne – ide o radu po telefóne s právnikom z akejkoľvek oblasti života týkajúce sa občianskeho i trestného práva.
 • Poistenie ochrany práv – Súkromie – ide o výber poistných rizík pre vás i vašu rodinu v podobe odbornej právnej pomoci.
 • Poistenie ochrany práv – MOTO podnikateľ – ponúka právnu ochranu pre motorizovaných zamestnancov alebo podnikateľov.
 • Úrazové poistenie pre školy – ide o poistné krytia pre prípad úrazu žiakov alebo zamestnancov školy.
 • Cestovné poistenie – komplexné cestovné poistenie s neobmedzeným krytím pre cesty po Slovensku i v zahraničí. V tomto prípade Allianz ponúka balíky až po zadaní vstupných údajov do kalkulačky. V nej uvádzate či máte záujem o krátkodobé alebo dlhodobé cestovné poistenie ako aj cieľovú destináciu a vek poistencov. Následne dostanete od poisťovne ponuku troch balíčkov v rôznych cenových kategóriách.
 • Poistenie do hôr – hradí výjazdy Horskej záchrannej služby v slovenských horách. Je možné si k nemu doplatiť rôzne pripoistenia vrátane extrémnych športov.
 • Dôchodok z II. piliera – sporenie do II. dôchodkového piliera.
 • Poistenie faktúry – poistenie, ktoré vás zabezpečí v prípade neschopnosti platiť vaše záväzky následkom neočakávaných životných udalostí.
 • Invest (CLI pre Allianz) – podnikové životné poistenie pre Allianz.
 • Hypotekárna sieť – sprostredkovanie úverov cez hypotekárnu sieť Allianz.

Produkty pre podnikateľov 9,5/10

produkty pre podnikateľov Allianz

Poslednú kategóriu produktov poisťovne Allianz tvoria poistky pre podnikateľov. Firmy a platitelia sa tak u nich môžu zabezpečiť komplexnú ochranu podnikania s týmito produktmi:

 • Produkty pre mikro podnikateľov – poisťuje firmu v rámci 4 balíkov poistenia pred všeobecnou zodpovednosťou za škodu vrátane vadného výrobu alebo prerušenie prevádzky.
 • Produkty pre malých a stredných podnikateľov – v tomto prípade si obchodné spoločnosti či živnostníci môžu poistiť majetok a prerušenie prevádzky, stroje a elektroniku, stavu a montáž, prepravné riziká, všeobecnú zodpovednosť za škodu, či environmentálnu zodpovednosť alebo autosalóny.
 • Vozidlá – ide o poistenie firemných vozidiel. Okrem klasického PZP či havarijnej poistky tu nájdete úrazové poistenie osôb vo vozidle či poistenie Moje Auto – Flotily.
 • Veľké spoločnosti – poistné krytie pri veľkých spoločnostiach sa viac menej zhoduje s poistkami malých a stredných podnikov ale navyše tu nájdete napríklad letecké riziká či zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.
 • Zamestnanci – ide o klasické poistenia pre zamestnancov ako je zodpovednosť za škodu či skupinové úrazové poistenie.

Zákaznícka podpora 10/10

V rámci zákazníckej podpory funguje NON-STOP asistenčná služba v prípade poistenia vozidiel aj cestovného poistenia. Tá vám v rámci vami zvoleného produktu pomôže pri rôznych nepríjemných situáciách na cestách.

V prípade zákazníckej podpory oceňujeme aj prevádzku infolinky vo vyhradených časoch nielen počas pracovného týždňa, ale aj víkendov. Veľmi príjemne sú tiež na webovej stránke spracované FAQ odpovede, ktoré jednoducho vysvetľujú všetky okolnosti poistenia. Na internete existuje aj klientske rozhranie Môj Allianz, kde sledujete vaše produkty. Škoda len, že poisťovňa neponúka prepracované mobilné aplikácie v slovenskej verzii.

Okrem toho môžete  kontaktovať poisťovňu telefonicky, prostredníctvom on-line formulára alebo osobne v širokej sieti pobočiek po celom Slovensku. Navyše pri vypĺňaní online kalkulačky v rámci PZP napríklad zadávate i telefonický kontakt, takže do hodiny čakajte hovor od pracovníka poisťovne. Ten vám napríklad ochotne ponúkne zľavu zo sumy, ktorú vám algoritmus informatívne vypočítal.

Skúsenosti zákazníkov Allianz

Skúsenosti zákazníkov s Allianz poisťovňou sú dobré. Poistenci si ju vyberajú najmä kvôli stabilite a istote, ktorú ponúka. Poistné udalosti sa v nej vybavujú relatívne rýchlo a plnenie je po dodaní všetkých dokumentov o pár dni na úcte. Výška likvidnej čiastky však závisí od toho, koľko ste do poistenia pravidelne investovali.

Navyše Allianz dostáva dobré známky aj od vlastných zamestnancov. Tí si na ňom cenia školiaci proces a možnosti, ktoré ponúka. No nájdu sa aj negatívne skúsenosti, pred niekoľkými rokmi Allianz čelil škandálu, kedy odmietol poistné plnenie pre zraneného Slováka v Ázii, ktorý mal uzavreté cestovné poistenie. V jeho prípade poisťovňa argumentovala výlukou z poistnej zmluvy. No na základe medializácie v slovenskom denníku a pobúrenia zo strany verejnosti nakoniec rozhodnutie zmenila.

Zdieľajte článok

Ohodnoťte recenziu

Celkové hodnotenie: 4.8 (60 hlasov)

Autor

Katarína Kmeťová
Katarína Kmeťová

Som mama dvoch malých detí, ktorá sa už viac ako 15 rokov pohybuje v oblasti PR, marketingu a obchodu. Počas rodičovskej dovolenky je písanie nástroj, vďaka ktorému mám kontakt so svetom. Okrem toho spravujem vlastný blog a zaujímam sa o zdravý životný štýl, motivačnú literatúru, módu a smart technológie.

Podobné články

Diskusia u článku

Pridať komentár
Uživatel
Valeria (4. 3. 2024 19:03)

Uzatvárala som investičné poistenie na pobočke v Košiciach KVP. Zamestnanci veľmi ochotní, spolupráca vynikajúca.

Odpovědět

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridať komentár