Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
  • Veľa inšpirácie pre váš výber.
Menu
>

Súhlas so spracovaním osobných údajov u komentárov

Spoločnosť Affiliana s.r.o., so sídlom Malé náměstí 14/30, 503 00 Hradec Králové, IČ: 07828608, zapísaná vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka C 43206 (ďalej len „Správca“), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje

  • meno a priezvisko,
  • e-mailovu adresu,
  • komentár,
  • IP adresu.

1. Meno a priezvisko, e-mailová adresa a komentár budú spracované za účelom identifikácie autora príspevku a vloženia komentára.
2. IP adresa bude spracovaná za účelom prevencie před kyberútokmi na server Správcu.
3. Osobné údaje budú spracované po dobu 5 rokov. IP adresa bude spracovávaná po dobu 6 mesiacov od pridania komentára, pokiaľ súhlas nepredĺžite.
4. Súhlas je možné vziať hocikedy späť a to napríklad písomne listom, e-mailom alebo preklikom na odkaz o zrušení odberu v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok vymazanie komentára.
5. Spracovanie osobných údajov bude vykonávané Správcom. Osobné údaje môže pre Správcu spracovávať i títo spracovatelia:
a. Poskytovateľ webhostingu, spoločnosť NETIO Solutions s.r.o., so sídlom Přecechtělova 2238/1, 155 00 Praha, IČ: 24318027.

Uvedomte si, že podľa Nariadenia máte právo:

  • požadovať od nás informácie o tom aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovávania,
  • na prenositeľnosť a právo na kópiu osobných údajov,
  • požadovať od nád vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov.
  • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ si myslíte, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené a v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.